HD ENV® maakt het mogelijk om tandwiel- en lagerproblemen in een zeer vroegtijdig stadium op te sporen, waardoor de schade-ontwikkeling in de diverse stadia nauwkeurig gevolgd kan worden. 

HD ENV brengt vibratie enveloping naar een totaal nieuw niveau en is een ideale aanvulling op traditionele  trillingsanalyse. Deze nieuwe techniek is in staat om in een zeer vroegtijdig stadium machineproblemen te detecteren die normaliter moeilijk te vinden zijn met conventionele technieken, zoals tandwiel- en lagerschades. HD ENV  maakt gebruik van slimme algoritmes voor digitale signaal processing om optimale data te verkrijgen voor trending doeleinden.
Signalen die verborgen liggen in de ruis van de machine worden zichtbaar gemaakt middels high definition digitale enveloping. De interessante signalen worden uit het trillingsignaal gefilterd en versterkt,  waarbij de hoogste piekwaarde behouden blijft. HD Enveloping kan worden toegepast in het toerental gebied tussen de 15 en 20.000 rpm.

 


Invoer gegevens

Om de machineconditie te kunnen volgen, is een signaal van een trillingsopnemer en een toerental meting nodig. Voor analyse en trending van foutsymptomen zijn ook lager- en tandwielgegevens nodig.

Filters en andere opties

Er zijn een aantal standaard bandpass en hoogdoorlaat filters beschikbaar om schades of afwijkingen te detecteren in verschillende stadia van schade-ontwikkeling. Twee daarvan zijn specifiek ontwikkeld voor het monitoren van lagerconditie, de overige voor speciale toepassingen.


Random Impact Rejection: Hoge meetwaarden die willekeurig plaats vinden kunnen valse alarmen genereren. Deze hoge meetwaarden worden door het ‘random impact rejection’ algoritme uitgefilterd.


Voor RPM fluctuaties wordt HD Order Tracking toegepast, zie hieronder.


Het ‘Symptom enhancement ‘algoritme zoekt naar repetitieve signalen in het tijddomein. Hierdoor worden willekeurig voorkomende signalen onderdrukt en worden repetitieve signalen versterkt. Het resultaat is een HD ENV tijdsignaal, waarin relevante lager- en tandwiel data kan worden weergegeven.

 

Uitvoer gegevens

  • HD Real Peak

    De eenheid waarin de metingen worden weergegeven is ‘HD Real Peak’, een meetwaarde uitgedrukt in dB. Deze meetwaarde vertegenwoordigd de echte amplitude niveaus die worden gemeten in het envelope signaal, waardoor HD Real Peak de primaire meetwaarde is voor het vaststellen van de ernst van een schade en tevens gebruikt wordt voor alarmering.

  • HD ENV Time signal

    Het HD ENV tijdsignaal is nuttig om trillingsmetingen te analyseren; bijvoorbeeld om een mogelijke lager- of tandwielschade vast te stellen.  In sommige situaties is het ook mogelijk om de aard van de schade te bepalen (een enkele crack of uitbrokkeling over het gehele loopvlak).

  • HD ENV Spectrum

    HD ENV Spectrum is het resultaat van het toepassen van FFT algoritmes op het HD ENV tijdsignaal en is nuttig om te bepalen in welk deel van het lager de schade zit. Het is tevens bruikbaar voor het volgen van foutsymptoom- en bandwaarden.

 


HD Order Tracking

Voor machines met variabele snelheid, biedt analyse met High Definition Order Tracking betrouwbare data en messcherpe meetresultaten, zelfs wanneer het toerental sterk varieert gedurende de meting. Order tracking is van toepassing in een breed toerental gebied, van enkele tot duizenden omwentelingen per minuut.

HD Order Tracking is ongeveer 10 keer beter dan traditionele order tracking algoritmes wanneer het toerental niet perfect stabiel is.